מהי תוכנית אקדמיה

כיצד פועלת תוכנית אקדמיה?

במהלך התיכון:

איתור הישובים ובתי הספר על פי שני פרמטרים מרכזיים:

 • מידת הצורך בתמיכה במערך החינוך על פי נתונים סטטיסטיים קיימים.
 • מקום בו הסיכוי לשיתוף פעולה הוא הגבוה ביותר.

איתור הרכז/ת של התוכנית בבית הספר על פי הקריטריונים הבאים:

 • דמות משמעותית ודומיננטית בנוף הבית ספרי.
 • דמות רגישה, סבלנית ובעלת יכולת הכלה גבוהה.
 • דמות עם נכונות לעבודה מאומצת ורבה.

יצירת כיתת אם, "כיתת אקדמיה", שבה ילמדו תלמידים שבית הספר המליץ עליהם על פי הקריטריונים הבאים:

 • תלמידים בעלי פוטנציאל שלא בא לידי ביטוי בתחום הלימודי.
 • תלמידים בעלי מוטיבציה ונכונות להשקיע, להתאמץ ולהצליח.
 • תלמידים מרקע סוציו-אקונומי בינוני ומטה.

"כיתת אקדמיה" היא כתה בתוך מארג בית הספר הכללי, עם האלמנטים המיוחדים לה:

 • בניית מסלול אישי לכל תלמיד בהתאם לצרכיו, יכולותיו, וקצב התקדמותו.
 • תגבור לימודי אינטנסיבי בהתאם למפת הצרכים של התלמידים, שניתן הן על ידי מורים והן על ידי סטודנטים שאותרו לתוכנית.
 • חונכות אישית על בסיס שבועי על ידי סטודנטים שיאותרו לכך.
 • בניית "רשת בטחון" - מערכת העוקבת בתכיפות אחר התלמידים המספקת פתרונות לצרכים ולקשיים שעולים מהשטח.
 • סיור במוסדות להשכלה גבוהה אחת לשנה.

במהלך השירות הצבאי/הלאומי:

העשייה החברתית שזורה לאורך התוכנית כולה ומגיעה לשיא במילוי החובה האזרחית של שירות צבאי או לאומי. מי שמנועים משירות מתבקשים למצוא לעצמם מסגרת חלופית של עשייה חברתית משמעותית שתאושר על ידי הנהלת התוכנית. במהלך השירות הצבאי/לאומי הקשר עם התלמידים מקבל אופי אחר:

 • מפגש שנתי מקומי בשיתוף היחידה המטפלת בחיילים בישוב. במפגש זה הדגש הוא על שימור קשר קרוב יותר- התעדכנות במצב בשירות הצבאי/הלאומי, הסבר מפורט על חלק ההמשך של התכנית ומענה על שאלות ספציפיות של הבוגרים. כמו כן הבוגרים נחשפים למערך הישובי של טיפול בחיילים.
 • קשר בטלפון, בדוא"ל ובמפגש לפי הצורך העולה מן השטח. כל הבוגרים שיוצרים קשר עם התוכנית זוכים ליחס אישי ומקצועי.
 • בסמוך לתום השירות נערכות סדנאות לקראת שחרור בישובים השונים מטעם הרשות מקומית וביוזמתה. הסדנאות חושפות את המשתחררים לכלים העומדים לרשותם ביישובים, ויקלו על החזרה לאזרחות בדגש על עידוד לימודים אקדמיים. מתקיים קשר מקצועי בין ראש תחום לימודים אקדמיים בתוכנית לבין היחידה הישובית הרלוונטית.

במהלך לימודי התואר הראשון:

תוכנית אקדמיה מקיימת קשרי גומלין עם מספר מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. בוגרי התוכנית רשאים לפנות לכל מוסד אקדמי בארץ כל עוד זהו מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר אקדמי ישראלי. תוכנית אקדמיה עובדת אך ורק עם מוסדות הדורשים שכר אוניברסיטאי. במוסדות בהם פועלת התוכנית פועל איש/אשת קשר המלווים את בוגרי התוכנית. התוכנית תעודד לימודים במוסדות אלו.

 • בוגרי התוכנית זכאים למעטפת סיוע דיפרנציאלית הנקבעת באופן אישי על ידי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת ההיגוי של המוסד. בוועדה יושבים נציגי המוסד ונציגי התוכנית שקובעים את גובה המעטפת לפי צרכי הסטודנט.
 • כל הסטודנטים מחויבים בעשייה חברתית לאורך כל שנות התואר. תוכנית אקדמיה מעודדת חונכות בפר"ח, והסטודנטים הפעילים בפר"ח, בכפוף לאישור ועדת ההיגוי, זכאים למלגת קיום בנוסף על המלגה של פר"ח. הבוחרים בעשייה חברתית אחרת נדרשים לאשר זאת מול ועדת ההיגוי של התוכנית.
 • בכל מוסד לימודים מתכנסת ועדת היגוי אחת לחודשיים כדי לעקוב מקרוב אחר התקדמות הסטודנטים בלימודיהם, בפעילותם החברתית ובהסתגלותם למערכת האקדמית, והיא מלוה אותם עד להשגת התואר.
 
הדפסשלח לחבר
בניית אתרים