מהי תוכנית אקדמיה

 

 

מאחורי תוכנית אקדמיה עומד חזון לחברה בריאה ומתוקנת, הכולל צמצום פערים חברתיים שקיימים בחברה הישראלית ומשועתקים מדור לדור. אנו מאמינים כי השכלה היא המפתח לקידום תהליכים מהותיים מסוג זה. על ידי קידום אישי של התלמידים נוביל גם לקידום הפריפריה בפרט, והחברה בכלל.
מטרת העל של תוכנית אקדמיה היא השגת תואר אקדמי לכל התלמידים שלוקחים בה חלק.
התוכנית מלווה את התלמידים במהלך התיכון, השירות הצבאי/לאומי ובמהלך לימודי התואר הראשון עד לקבלת התואר.
בניית אתרים