פעילות בקהילה

בתוכנית אקדמיה העשייה החברתית שזורה לאורך השנים.
דוגמת: חונכויות, מד"א וגם באירועי שיא של פעילות לקראת אירוע מסויים.
בניית אתרים