טופס בקשה למלגה

בוגר/ת יקר/ה!

הבקשה מיועדת לבוגרי תוכנית אקדמיה בתיכון (רק לתלמידים שלקחו חלק בתוכנית אקדמיה מכתה י').
מצ"ב טופס בקשה למלגה ללימודים אקדמיים במסגרת תכנית אקדמיה. יש למלא את הטופס בשלמותו ולצרף את כל האישורים הבאים (בקשה שיחסרו בה פרטים תתעכב במתן התשובה, עד להשלמת הפרטים החסרים):

 • 2 תמונות פספורט
 • קורות חיים (מודפס)
 • כתבו בנפרד כל מידע רלוונטי שיכול לסייע בקבלת המלגה.
 • צילום תעודת זהות
 • צילום תעודת שחרור מהשירות צבאי/לאומי
 • במידה וישנם אחים מתחת לגיל 21 יש לצרף צילום של הספח של תעודת הזהות מההורים
 • אישור קבלה ללימודים
 • תלושי הכנסה של 3 החודשים האחרונים (של הבוגר ושל ההורים)
 • סטודנטים/ות נשואים/ות - יש לצרף תלושי הכנסה של בן/בת הזוג
 • תלושי הכנסות מביטוח לאומי/קצבת נכות/קצבת שארים/קצבת זקנה והצהרה במידה ויש הכנסות אחרות
 • במידה שישנה מגבלה רפואית לאחד מבני המשפחה, יש לצרף אישור מתאים
 • במידה שההורים גרושים יש לצרף העתק של הסכם הגירושים
 • אם לאחד ההורים או לסטודנט יש עסק עצמאי, יש לצרף טופס שומה אחרונה שנקבעה בשנת המס האחרונה
 • סטודנט המטופל במסגרת שירותים מיוחדים כגון: משפחה שכולה/חד הורית/נפגעי איבה/חייל בודד וכדו' יש לצרף מכתב מפורט ואישורים מתאימים
 • אסמכתא על פרטי הבנק –  טופס אישור על ניהול חשבון בנק עם חותמת של הבנק
 • במידה והינך זכאי/ת לסיוע במלגות מגופים שונים יש לצרף אישור מתאים
 • על בוגר/ת חבר/ה קיבוץ לצרף אישור בסיס לחישוב התשלום לביטוח לאומי
 • אישור הרשמה לפר"ח או לכל פעילות חברתית אחרת
   
  יש למלא את הטופס במלואו ולשלוח את כל האישורים המבוקשים על מנת למנוע עיכובים במתן התשובה.
  יש לשמור העתק של הטופס וכל המסמכים המבוקשים ולשלוח 2 עותקים למשרדי תוכנית אקדמיה.  
  לכתובת:

  עבור אבי/ קרן קציר -  תוכנית אקדמיה

  כפר הנוער בן שמן מיקוד 73112 

לשאלות / ייעוץ ניתן לפנות לרכז הסטודנטים של התוכנית,                        

אבי לנגבהיים:

טלפון: 052-6685872                                                  

אימייל: avil@rashi.org.il                

 

קרן קציר:

טלפון: 08-9146741                                                  

אימייל: katzir@rashi.org.il                

 

         

    

טופס בקשה למלגה  טופס בקשה למלגה
טופס פרטי חשבון בנק  טופס פרטי חשבון בנק
הדפסשלח לחבר
בניית אתרים