רכזת התוכנית

הון אנושי הוא "המחצב" היחיד שיש לנו. כממונים על כך עלינו ללבוש את הלבוש המתאים,
לרדת למכרה ולחצוב בסלע. תוכנית אקדמיה מזמנת אותנו להתעסק בעיצוב נוער ואנשים.
דרך המושגים: לימודים, בגרות איכותית, תגבורים, עזרה בלימודים, הישגים טובים.

במוסף השנתי של עיתון דה מרקר שפורסם ב-16 בדצמבר 2011,
רואיינה אסתי על ידי נעה נבט על הפוטנציאל שמצוי בתלמידים שכולם מרבים לדבר עליו
בניית אתרים