עשייה חברתית

בתוכנית אקדמיה רואים בחשיבות רבה את הנושא של הנתינה לחברה ולקהילה.העשייה החברתית
שזורה כחוט השנים בתוכנית לאורך השנים.
להלן מצגות המסכמות שני אירועים במהלך שנה"ל ה.תשס"ו (יש להוריד את התוכנה בפעם הראשונה):

פעילות בפורים 2006

הפניניג משאלת לב 2006

סיכום פעילויות שנה"ל ה.תשס"ז

תודה למנדי זליג על הצילום, העריכה והעלאת המצגות לאינטרנט

 

 

 

בניית אתרים