אני מאמין

על פי הפסיכולוגיה של אדלר, יש לנו היכולת לשנות את עצמנו על פי בחירה. הגישה המערכתית רואה את ההשפעה הספיראלית, לפיה פיתוח המודעות לכוחות הפנימיים של האדם מקרינה על יכולותיו ברבדים שונים של חייו: במשפחה, בעבודה ובחברה.  
 
עבודה רציפה ועקבית עם אנשים משמעותיים בחייהם של ילדים ושינוי בעמדות כלפיהם יכולים לתרום לשינוי בהתנהגותם בינם לבין עצמם ובינם לבין הורים.
 
התיאוריה האדלריאנית הומניסטית מיסודה, ובנויה על עקרונות כמו תפיסה סובייקטיבית של המציאות, השוויון כערך והחופש לבחור ולהגיב בהתאם, תוך לקיחת אחריות על הבחירה האישית.
 
בכל סדנא נעשית למידה בשלושה רבדים:
ברמה הקוגניטיבית – מידע והיכרות עם תכנים חדשים
ברמה הרגשית – התנסות חוויתית על בסיס התיאוריה
ברמה ההתנהגותית – שינוי אישי בד בבד עם כלים ליישום במשפחה
 
אדלר הבין את חשיבות הדרכת ההורים לקראת חינוך ילדיהם. הורות הינה התפקיד החשוב ביותר והמקצוע האחראי ביותר. כאשר לא מכשירים לקראתו, ההורים עומדים בפני התמודדויות עם ילדיהם כשהם אינם בטוחים בדרכם. לעיתים הדרך כלל אינה יעילה.
 
אנו מאמינים בכך שהורה הוא מנהיג, ולשם כך עליו להפעיל סמכות מכבדת מול ילדיו. אנו מאמינים שהילדים הם בני אדם חושבים ויצירתיים, שמסיקים מסקנות מהמציאות בה הם חיים ומתוך כך מגבשים דפוסי התנהגות. לעיתים ההתנהגות הזו שלילית, הן לילד והן להורה, אך תמיד קיימת הבחירה והחופש לבחור אחרת. גם ההורה וגם הילד יכולים לשנות התנהגותם ע"י הבנה, העמקה, הסקת מסקנות והטמעת כלים חדשים להתנהגויות חברתיות.
 
התיאוריה האדלריאנית נשענת על חמישה עמודי תווך: הוליזם, סובייקטיביות, בחירה, שייכות חברתית ומטרתיות. כל אחד מהרעיונות האלה עולה בקבוצת ההורים, מפותח, נדון ומדומה בהתנהגויות בבית. ההורים מקבלים מידע להבנת התנהגות הילדים, השפעות החינוך על התפתחות הסגנון האישי של כל ילד, ותפקיד ההורה בעיצוב ילד המאמין בעצמו ובעל כישורים חברתיים.
 
 

בניית אתרים