הערכה מעצבת

במהלך השנים תוכנית אקדמיה נצפית ונמדדת ע"י מרכז הערכה.
המטרה: לאפשר לתכנית ללמוד מהצלחותיה ומנקודות הקושי, ובכך לשפר את התהליכים ואת התוצאות באמצעות מתן תמונה רב מימדית.
ההערכה מתבוננת על המכלול, בניגוד למחקר שבודק נושא מסוים או שאלה מסוימת. אנו בתוכנית אקדמיה מעוניינים ללמוד את התוכנית ולראות היכן ניתן לשפר את עבודתינו בשטח על מנת למקסם את ההצלחה של הלוקחים חלק בתוכנית גם בעזרת כלי ההערכה המעצבת.

בניית אתרים