סיפורה של תוכנית

כתב: רכז תוכנית אקדמיה בעמל 1 אופקים

תוכנית אקדמיה התקבלה בחשדנות על ידי ההנהלה, מתוך חשש מוצדק שמדובר בעוד פרויקט, אחד מיני רבים שעברו בשערי בית הספר. אולם הנכונות של מנהלי התוכנית, הפגישות התכופות , הדיון הפדגוגי המעמיק והמעקב הצמוד יצרו קשר של אמון בין הצדדים. חששה של הנהלת בית ספר שזה יהיה גורם מתערב במדיניות ובמבנה בית הספר, ולא מעורב, התבדה.
תוכנית אקדמיה פועלת בבית ספרנו זו השנה השלישית. היא מסייעת רבות לתלמידינו מבחינה לימודית וערכית ויש לה השפעה חיובית על כל בית הספר. באמצעותה הצלחנו להביא למעורבות ההורים, ומשנה לשנה יותר תלמידים והורים מבינים את חשיבות הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ואת חשיבותה של רכישת ההשכלה, המהווה  ערובה להצלחה ולקידום כלכלי וחברתי בחיים.
כולי תקווה שהתוכנית תלווה את בית ספרנו עוד שנים רבות, ובכוחות משותפים ניצור תלמידים בעלי יכולות, אשר יוכלו לייצג את אופקים והדרום בכבוד בכל תחומי החיים.

 

בניית אתרים