השפעת התוכנית על המארג הבית-ספרי

כתבו: מנהל ביה"ס "אורט דתי" בית שאן חיים אסייג ורכזת התוכנית מירב אלבז
(יוני 2006)

 

תוכנית אקדמיה החל לפעול בבית הספר בשנת ה.תשס"א. בעבר פעלו בבית הספר פרוייקטים רבים, אך תוכנית אקדמיה שונה מהם בכך שהיא מאגדת בתוכה את כל כוחות הסיוע והתמיכה האפשריים.

 

התלמידים מלווים על ידי מערך של סטודנטים חונכים, ומקבלים מהם סיוע לימודי ותמיכה רגשית. לרשות הכיתה עומדת מאבחנת דידקטית, המסייעת באיבחון ליקויי למידה ובעיות נוספות ובכך נותנת לכל תלמיד פתרון אישי. תלמידי אקדמיה משתתפים בסדנת אסטרטגיות למידה, כדי להקל עליהם ולאפשר למידה איכותית. הוריהם משתתפים בסדנת הורים המועברת על ידי מכון אדלר, כדי לקרב אותם לעולמם של המתבגרים.

 

תלמידי הכיתה נהנים במהלך השנים מפעילות חברתית ענפה, שמספקת הפוגה מלחץ הלימודים. הם משתתפים בסיורים וימי עיון במוסדות אקדמים, כדי להכיר מקרוב את האקדמיה.

 

 

בניית אתרים