השפעת התוכנית על המארג הבית-ספרי

כתב: מנהל בי"ס "קריית חינוך אורט אברט" חצור אליק אבנר
(יוני 2006)

תוכנית  אקדמיה פועלת בבית הספר ארבע שנים, ובמבט לאחור ניתן לומר שהתוכנית שינתה ללא הכר את פניו מהבחינות הבאות: 
 1. ברמת המוטיבציה
תוכנית אקדמיה מדרבנת את התלמידים ונוטעת בהם מוטיבציה. התלמידים מכירים את התוכנית ועושים מאמצים לקראת השיבוץ לחטיבת הביניים כדי להשתלב בכיתת אקדמיה. בקרב תלמידי כיתות אקדמיה חלה עלייה ברמת המשמעת הלימודית וקיימת חתירה להשגיות.

2. ברמת ההישגים
כשמשווים בין הישגיהם של תלמידי אקדמיה להישגיהם של מחזורים קודמים, ניתן לראות באופן חד משמעי שהרמה עלתה. כיום תלמידים רבים יותר זכאים לתעודת בגרות, ושיעור התלמידים בעלי תעודת בגרות איכותית עלה באופן מרשים.

3. מעורבות הורים
הורי התלמידים מעורבים בנעשה בבית הספר מתוך הכרה בחשיבות התוכנית ובחשיבותה לעתיד ילדיהם. ההורים שותפים מלאים ומהווים גורם חשוב בהצלחה.

4. אקלים לימודי מיטבי
כיתות האקדמיה העלו את התודעה לחשיבות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.התלמידים מבינים טוב יותר את הצורך בהישגים ובתעודות בגרות איכותיות. הם מגיעים לבית הספר בשעות אחר הצהריים ומנצלים עד תום את שעורי התגבור במטרה לשפר את הישגיהם. 

 
5. הקשר עם מנהלת האקדמיה
אחת הסיבות העיקריות להצלחת התוכנית היא הקשר הרצוף עם הנהלת "אקדמיה". המעקב והבקרה אחר כל תלמיד, הקשר עם הנהלת בית הספר, הנוכחות בשטח של נציגי "אקדמיה" - כל אלה תורמים באופן בלתי רגיל להצלחת התוכנית. אין ספק שזאת תוכנית רצינית ביותר עם תרומה אדירה לתלמידים.

 

 

בניית אתרים