השפעת התוכנית על המארג הבית-ספרי

כתבה: מנהלת בית הספר "עמל 1" אופקים רחל אוחנה
(יוני 2006
)

תוכנית אקדמיה פועלת בבית ספרנו זו השנה השלישית. היא מסייעת רבות לתלמידנו מבחינה לימודית וערכית וכן לפיתוח מעורבות חברתית בקהילה במתן סיוע לקהילה כחלק מחובות התוכנית.

בעשור האחרון לבית ספרנו נכנסו לבית הספר פרוייקטים שונים, ולאורך תקופה זו לא נתקלתי בפרוייקט, שמתחייב לסייע לתלמיד מכיתה י' עד י"ב דרך הצבא ועד לסיום התואר הראשון תוך השקעה לימודית וחומרית בתלמיד, כמו תוכנית אקדמיה.

כולי תקווה שתוכנית זו תלווה את בית ספרנו עוד שנים רבות, ובכוחות משותפים ניצור תלמידים בעלי יכולות השווים לשאר תלמידי הארץ, אשר יוכלו לייצג את אופקים והדרום בכבוד בכל תחומי החיים.
 

בניית אתרים