אופקים

תוכנית אקדמיה פועלת בבי"ס עמל 1 שבאופקים משנה"ל ה.תשס"ה (2005),
מאז בכל שנה התווסף מחזור חדש. רכז התוכנית מראשיתה הוא דן צור.

בניית אתרים