השפעת התוכנית על המארג הבית-ספרי

כתבה: מנהלת בית הספר "היובל" הרצליה ציפי מל
(יוני 2006)

תוכנית אקדמיה עברה מספר שלבי התפתחות בתיכון היובל, שהתגבשו למתכונת המתנהלת כיום. אוכלוסית התלמידים בבית הספר מקוטבת בפערים קיצוניים ביותר. בית הספר קולט תלמידים מאזורים כמו כפר שמריהו, הרצליה פיתוח, נווה אמירים, וכן תלמידים שגרים בשכונות כמו יד התשעה, גן רשל ושיכון ויצמן. המיפוי החברתי המורכב מחייב טיפול מתוכנן ורגיש בתיוג קבוצות השתייכות.

במערכת הבית ספרית מתקיימות מסגרות שונות למתן שיעורי עזר, אך תוכנית אקדמיה אינה מערכת תיגבור בלבד. התפיסה ההוליסטית, הבוחנת את הצרכים השונים של התלמידים, והמערך הטיפולי המאפשר לתת לתלמידים מענה ריגשי, מייחד את התוכנית ומסבירים היבטים רבים בהצלחת התלמידים.

החונכים יוצרים קשר עם משפחות התלמידים, ומהווים סוכני שינוי חברתיים משמעותיים. חלק מתלמידי התוכנית באים ממשפחות חד הוריות, והסטודנט החונך מלווה את המשפחה, מזהה צרכים, משמש כצומת תקשורת במערך של התלמיד-הבית ובית הספר. התלמידים מדווחים על הקשר עם החונך כגורם חשוב ביותר בהצלחתם.

בניגוד לפרויקטים שונים במערכת החינוך, יעדה של התוכנית, להגיש תעודת בגרות איכותית שמאפשרת לימודים אקדמיים, מדרבן את התלמידים להישגים גבוהים. תלמידים שהפרופיל שלהם עומד בקריטריונים של תלמידי התוכנית היו מסתפקים בעבר בהישגים שהקנו להם זכאות לתעודה, אך לא תעודה ללימודי המשך. לדוגמה, תלמידים  הסתפקו ב-3 יחידות לימוד באנגלית או בציון שלילי באחד ממקצועות החובה, שהקנו להם עדיין זכאות לתעודה. תלמידי התוכנית מכוונים ללימודים שיקנו להם את הזכאות ויבטיחו את המשך לימודיהם.

התוכנית משתלבת באופן מקדם במערכת האירגונית של בית הספר. כניסת אנשי מקצוע וליווי הצוות המקצועי של בית הספר יוצר סינרגיה של המערך התומך בתלמיד. ייחודה של הקבוצה בכך שהיא מתפתחת כקבוצה אליטיסטית בזכות הפעילות התורמת ולא כקבוצת שוליים כדוגמת כיתות שנזקקות לתמיכה וליווי.
 
תוכנית אקדמיה אינה "עוד מאותו דבר". היא תורמת תרומה חשובה ליכולת בית הספר לדרבן ולתמרץ תלמידים הבאים מקבוצות השתייכות חלשות כדי שיגיעו לתעודת בגרות איכותית. שיטת העבודה, התרומה המקצועית של המלווים, עבודת החונכים, התמיכה הרגשית והתפיסה ההולסטית עיצבו תהליך ייחודי, שנבדק באופן קבוע בהישגי התלמידים.                          

בניית אתרים