כנסים

מידי שנה אנו עורכים כנס שנתי לכל בוגרי התוכנית מכל הישובים. כנס זה משמש כערוץ תקשורת של הנהלת התוכנית עם בוגרי התוכנית במלך תקופת השירות הצבאי או השירות הלאומי.
מפגשים אלו משמשים כאירוע חברתי בו פוגשים הבוגרים את חבריהם לכיתה וגם את שאר בוגרי התוכנית. כמו כן, במפגשים אלו אנו משתדלים לחשוף את בוגרי התוכנית  לנושאים הקשורים במימוש עצמי בכלל ובתחום האקדמי בפרט בצורה חוייתית. 

בניית אתרים