כל מה שרצית לשאול.. אוסף של שאלות שאספנו בשבילכם/ן

במהלך השנים העלו בוגרי התוכנית שאלות שונות. קיבצנו אותן בשבילכם/ן

במידה שעולות שאלות נוספות, נשמח לענות לכם/ן:

צרו קשר במייל info@academia.org.il :  או בטלפון  03-6102915

þ      תעודת בגרות

השגת תעודת בגרות מלאה ואיכותית בתיכון פותחת דלתות לקראת התואר הראשון. התעודה צריכה לכלול לפחות 4 יחידות באנגלית, לפחות 3 יחידות במתמטיקה ולפחות מקצוע אחד בהיקף של 5 יחידות. הכניסה למוסדות האקדמיים מותנית בתעודת בגרות המאפשרת זאת. מי שסיים את התיכון ללא תעודת בגרות, יצטרך להשלים אותה במהלך שירותו הצבאי או לאחריו כדי להישאר בתוכנית. ניתן לעשות זאת באמצעות מכינה - הסבר בהמשך.

 

þ      עתודה

אם נרשמתם לעתודה במהלך התיכון והתקבלתם אליה, עליכם ליידע אותנו כדי שנוכל להיערך בהתאם.

þ      הנדסאים 
ת
וכנית אקדמיה לא משתתפת במימון לימודי הנדסאות.

þ      שירות לאומי/שירות צבאי

כל בוגרי התוכנית נדרשים לשרת שירות לאומי מלא (שנתיים) או שירות צבאי מלא - מעמדכם בתוכנית מותנה בשירות זה. אם מסיבה כלשהי לא תשרתו, מחובתכם ליידע אותנו ויחד נקבע מסגרת חלופית הולמת. שנה מיום שחרורכם אתם מצופים להתחיל ללמוד.

þ      שימור הקשר במהלך השירות

במהלך השירות שלכם נשמור על קשר בשני אופנים:

הכנס השנתי מפגש ארצי של כל בוגרי התיכונים והחיילים מתקיים אחת לשנה.

חמשוש אקדמיה- מפגש ישובי למי שבצה"ל או בש"ל ,המתקיים כחצי שנה לפני הכנס השנתי וכחצי שנה לאחריו.

þ      מכינה

מכינה כשמה כן היא- מכינה לקראת לימודים אקדמיים. יש שני סוגי מכינות:

מכינה לבגרות- מכינה למי שמבקש לשוב ולהבחן בבחינות הבגרות כדי לשפר ציונים.

מכינה קדם אקדמית- מכינה בה לומדים מקצועות רלוונטיים ללימודים האקדמיים והיא מחליפה, עבור אותו מוסד, את תעודת הבגרות. על סמך ציוני המכינה אפשר להתקבל למוסד הלימודים.

תוכנית אקדמיה לא מממנת מכינות. חיילים משוחררים רבים זכאים לסיוע במימון המכינה מטעם היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

þ      תואר אקדמי

על התואר להיות תואר ישראלי ,מוכר, ממוסד, שאיננו פרטי – כלומר מאוניברסיטה או ממכללה.

דוגמה 1: תואר בתיאטרון  מאוניברסיטת חיפה - כן. תעודת לימודי משחק מניסן נתיב - לא.

דוגמה 2: תואר בכלכלה וחשבונאות ממרכז אקדמי רופין - כן. תואר בכלכלה וניהול במכללה למנהל - לא.

þ      גובה המלגה

לפני הכניסה ללימודים האקדמיים תתבקשו למלא טופס לבקשת מלגה. על פי טופס הבקשה, האישורים המבוקשים וההכרות שלנו איתכם עוד משלב התיכון, תקבע מעטפת הסיוע לה אתם זכאים. ועדה משותפת לתכנית ולמוסד הלימודים אליו תתקבלו תקבע לאיזו מעטפת סיוע תהיו זכאים. בכל שנה משנות הלימודים האקדמיים שלכם תתבקשו להגיש טופס בקשה למלגה.

þ      מעורבות חברתית

  עשייה למען הקהילה נדרשת לכל אורך התוכנית. באקדמיה מאמינים כי הלוקחים חלק בתוכנית יחדדו את הרגישות שלהם לסביבה ולחברה ויפתחו את יכולת הנתינה שתתורגם לעשייה חברתית בקהילה.  עשייה אקטיבית למען האחר היא תנאי להשארות בתוכנית הן בתיכון, בשירות הצבאי/הלאומי ובלימודים האקדמיים.  

בניית אתרים