תיכון

כיצד תוכנית אקדמיה פועלת במהלך התיכון?

יצירת כיתת אם, "כיתת אקדמיה", שבה ילמדו תלמידים שבית הספר המליץ עליהם על פי הקריטריונים הבאים:

v      תלמידים בעלי פוטנציאל שלא בא לידי ביטוי בתחום הלימודי.

v      תלמידים בעלי מוטיבציה ונכונות להשקיע, להתאמץ ולהצליח.

v      תלמידים מרקע סוציו-אקונומי בינוני ומטה .

v      תלמידים שיעברו את הראיונות עם נציגי אקדמיה.

כיצד "כיתת אקדמיה" פועלת?

כיתת אקדמיה היא כתה בתוך מארג בית הספר הכללי, עם האלמנטים המיוחדים לה:

v      בניית מסלול אישי לכל תלמיד בהתאם לצרכיו, יכולותיו, וקצב התקדמותו.

v      תגבור לימודי אינטנסיבי בהתאם למפת הצרכים של התלמידים, שניתן  הן על ידי מורים והן על ידי סטודנטים שאותרו לתוכנית.

v      חונכות אישית על בסיס שבועי על ידי סטודנטים שיאותרו לכך.

v      בניית "רשת בטחון" - מערכת העוקבת בתכיפות אחר התלמידים המספקת פתרונות לצרכים ולקשיים שעולים מהשטח.

v      סיור במוסדות להשכלה גבוהה  אחת לשנה.

v      סדנאות חיצוניות לתלמידים, לחונכים ולהורים.

 

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים