האוניברסיטה הפתוחה

 

תוכנית אקדמיה קרמה עור וגידים באוניברסיטה הפתוחה בקמפוס שבעפולה לפני ארבע שנים, והיום יש בקבוצה 13 סטודנטים, הנמצאים בשלבים שונים של הלימודים לקראת התואר הראשון. בשנת הלימודים הראשונה למדו הסטודנטים במסגרת סדנאות הכנה ללימודים של האוניברסיטה הפתוחה באנגלית, מתמטיקה, כלכלה, ניהול סוציולוגיה ועוד. ובמהלך הלימודים נוצרו קשרים אמיצים בין חברי הקבוצה, הממשיכה לשמש כקבוצת תמיכה עד היום.

לאורך שנות הלימודים זוכים הסטודנטים ללווי צמוד באחריות מערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה של האוניברסיטה הפתוחה. רובם הגדול בעלי משפחות, עובדים במשרה מלאה ומתגוררים באזור הצפון. ה"אני מאמין" של האוניברסיטה הפתוחה, שהתווה את אופי ליווי התוכנית, מתמקד בסטודנט כאדם.

הרכזת שלנו זמינה כל שעות היממה בכל שאלה ופניה, גם בנושאים שאינם קשורים ישירות ללימודים אלא לחיי הפרט של הסטודנט. היא מכירה אישית כל אחד מהסטודנטים, על בני ביתו, חייו, הנאותיו וצרכיו. התמיכה האישית הצמודה משמשת פעמים רבות כגורם מסייע וכמנוף לקידום הסטודנטים. בנוסף, מאפשרת התוכנית לסטודנטים להיעזר במהלך לימודיהם במנחי האוניברסיטה הפתוחה לצורך תגבור לימודי וליבון שאלות העולות בתהליך הלמידה.

רכזת התוכנית עינב פרלה משמשת כאשת הקשר בין הסטודנטים לגורמים השונים באוניברסיטה הפתוחה, מלווה ומסייעת גם בהתמודדות עם המערכת הארגונית והאדמינסטרטיבית. לפחות פעם בסמסטר מתכנסים הסטודנטים של "אקדמיה" למפגש סיכום, ייעוץ והיערכות לקראת הסמסטר העוקב.

 

בניית אתרים