ראשיתה של התוכנית במכללה

התוכנית החלה במכללה האקדמית עמק יזרעאל כפיילוט בשנת הלימודים תשס"ו (2006). לתוכנית התקבלו 17 סטודנטים, הלומדים במגוון תחומי לימוד - כלכלה, סוציולוגיה, חינוך, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, מנהל מערכות בריאות, תקשורת ותקשורת חזותית. שנה מאוחר יותר הצטרפה לתוכנית סטודנטית נוספת, שהתחילה את תוכנית אקדמיה בתיכון.

התוכנית מלווה על ידי משרד דיקן הסטודנטים, כחלק ממערך המעורבות החברתית. רכזת המעורבות החברתית מרכזת את תוכנית אקדמיה במכללה. הליווי שניתן לסטודנטים מקיף וכולל תחומים אישיים, אקדמיים וכלכליים. אחת לתקופה מתקיים מפגש משותף עם הסטודנטים, במטרה להעלות לדיון נושאים שונים המעניינים את הסטודנטים. כמו כן, מתקיימות פגישות אישיות בשיתוף כל המעורבים בתוכנית, שמטרתן לתת מענה לצרכים של כל סטודנט ברמה האישית. 

בשנת תשס"ו  הסטודנטים לקחו חלק בפעילות קהילתית במוסדות שונים כמו "סב יום" מזרע – פעילות ליום ירושלים עם הקשישים במרכז, פעילות בנושא זהירות בדרכים ופעילות בנושא מדע וטבע.

לגלרייית תמונות

בניית אתרים