קרן אייסף

 

קרן אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, היא קרן המלגות הפרטית הוותיקה  בישראל, וארגון חברתי הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך, הגברת הנגישותלהשכלה גבוהה וצמצום הפערים בחברה הישראלית.

באייסף מאמינים בשוויון מהותי ולא רק פורמאלי. באייסף רואים את שוויון ההזדמנויות והנגישות להשכלה גבוהה ככלי מרכזי בצמצום פערים חברתיים וביציאה ממעגל העוני והמצוקה הכלכלית.

אוכלוסיית היעד העיקרית של הקרן הנםסטודנטים המגיעים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. אותם סטודנטים מקבליםתמיכה כלכלית משמעותית וחיבור בין פעילות חברתית לבין חיזוק התודעה החברתית ופיתוחמנהיגות. הקרן מאמינה כי חיבור זה מהווה כלי אפקטיבי לצמצום פערים חברתיים, לטיפוח ולהעצמת ההון האנושי בישראל וליצירת המנהיגים החברתיים של מחר.

הסטודנטים של אייסף פועלים בשני מישורים: בתוכנית המעשית ובתוכנית העיונית לפיתוח מנהיגות.

מטרתה המרכזית של התוכנית המעשית היא לצמצם את הפערים בחינוך תוך מתן הזדמנות שווה לבני נוער מהפריפריה, על ידי רכישת תעודת בגרות אפקטיבית שתאפשר להם להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה.
הסטודנטים משקיעים 4 שעות שבועיות בפרויקט ויוצרים קשר ייחודי ומחויבות אישית בינם לבין התלמידים, מהווים עבורם דוגמה אישית ומודל לחיקוי. באמצעות הובלת פרויקטים חינוכיים-חברתיים, הסטודנטים רוכשים כישורים מעשיים לייזום, להפעלה ולהובלה של שינוי חברתי. הפעילותבפרויקטים ומחדדת את חשיבותו של ערך הנתינה בעיני הסטודנטים והתלמידים.

חלק מהפרוייקטים מופעלים בשיתוף פעולה עם גורמים רבים, כמו חברת אינטל, קרן סקטא רש"י, תוכנית אקדמיה ועוד.
התוכנית העיונית לפיתוח מנהיגות מתקיימת במסגרת יחידות אייסף בקמפוסים השונים, ובנויה מסדרת מפגשים בנושאים חברתיים:יחסי מרכז פריפריה, חלוקת משאבים, צדק וצדקה, רב תרבותיות, זהות ישראלית, מנהיגות חברתית ועוד. מטרת התוכנית היא פיתוח של מנהיגים משכילים ועצמאיים בקרב הסטודנטים, והפיכתם למובילי השינוי החברתי של מחר.

קרן אייסף מפגישה אחת לשנה את כל חברי הקרן ל"שבת עיון". בפורום זה הם מוזמנים להביע דעות בנושאים חברתיים, ולהתמודד עם דילמות כאמצעי לטיפוח המודעות להוביל למען שינוי פני החברה הישראלית. בנוסף יוזמת הקרן כנסים אקדמיים, בהשתתפות אנשי אקדמיה ואנשי ציבור בכירים, כדי לדון בסוגיות חברתיות בוערות.

 

בניית אתרים