פר"ח

 

פר"ח הוא פרויקט החונכות הגדול ביותר בעולם. מדי שנה משתתפים בו כ-20% מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ורבבות ילדים. פר"ח הוקם בשנת 1974 על ידי מדענים וסטודנטים ממכון ויצמן למדע, שהעניקו סיוע לימודי לילדים במצוקה. מאז גדל פר"ח והעמיק את פעולתו ללא הכר, הן בהיקף והן במגוון הפעילויות והשירותים שהוא מציע. כיום משמש פר"ח כמודל לחיקוי בארצות ברחבי העולם.
 
מטרות פר"ח 
*
להקטין את הפערים החברתיים והלימודייים בין ילדי ישראל 
* לספק תוכניות העשרה לילדים נזקקים בבתי הספר
* לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד
* להעלות את מודעות הסטודנטים לבעיות החינוכיות והחברתיות של מגזרים שונים במדינה ולהביא למעורבות בהם

במסגרת פר"ח מוצמדים ילדים משכבות מעוטות יכולת בגילאי בית הספר היסודי ועד התיכון, לסטודנט הלומד באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל. החונך מעניק לילד תשומת לב, חום, דאגה וטיפול אישי, משמש כמודל לחיקוי, ומסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו. כמו כן מסייע פר"ח לילדים שהוריהם מרצים עונש בבית כלא, ואחרים בעלי קשיים ומוגבלויות - עיוורים, חירשים, הסובלים ממחלות כרוניות ועוד .

החונכים יוצאים נשכרים מפעילותם בפר"ח. בנוסף לקבלת מילגה ו/או נקודות זיכוי אקדמיות, הם זוכים לחוות תחושה של סיפוק ועשייה מעצם תרומתם לחברה. פר"ח פועל מתוך אמונה שלמה שהערנות למצוקות הקיימות בחברה, שאותה מפתחים הסטודנטים תך כדי פעילותם, מהוות צעד חשוב לפתרונן ולצמצום הפערים החברתיים במדינה.
 
פר"ח פועל באמצעות רכזים, שכל אחד מהם אחראי על כ- 50 חונכים. הרכז מצמיד לכל חונך ילד לאחר בדיקה הכוללת ראיונות עם הסטודנט ועם הילד, והיכרות עם הרקע המשפחתי של המועמד לחונכות. מבנה פר"ח יוצר מסגרת תומכת באמצעות מפגשי ייעוץ, קבוצות דיון והדרכה צמודה ומתמשכת לאורך שנת הפעילות.

הפעילות בפר"ח מתחלקת לשני תחומים עיקריים, המופעלים על פי צרכי בתי הספר וכישורי הסטודנטים:
חונכות אישית "אחד לאחד"
כ-85% מהסטודנטים בפר"ח משמשים חונכים על בסיס אישי-יחידני. כל חונך נדרש להיפגש עם התלמיד פעמיים בשבוע לשעתיים כל פעם. הפגישות נערכות בביתו של התלמיד, כדי לאפשר לחונך להכיר מקרוב את הרקע המשפחתי והסביבתי של הילד, אך גם בספריה, במתנ"ס או במועדון המקומי, כדי לאפשר לתלמיד להכיר את השירותים החברתיים שבסביבתו.
יתרונה של שיטת החונכות, העומדת במרכזו של רעיון פר"ח, היא יצירת מסגרת בלתי-פורמלית, בה מתהווים קשרים אישיים בין החונך לבין התלמיד. פר"ח מעמיד לרשות החונכים והילדים מיגוון של אמצעי עזר, כדי לאפשר את הרחבת הפעילות והעשרתה, כמו ספרים, חוברות עבודה, משחקים חינוכיים וחומרי מלאכה.
פעילות קבוצתית
להבדיל מהפעילות הרגילה של פר"ח, חונכים רבים פועלים בפעילויות קבוצתיות, שמונה בין כמה ילדים (3-5) ועד כתה שלמה. אלפי ילדים פעילים במסגרות אלו, דוגמת: פר"ח טבע, פר"ח ספורט ועוד.
 

 

בניית אתרים