לימודים אקדמיים

כיצד תוכנית אקדמיה פועלת במהלך הלימודים האקדמיים?

תכנית אקדמיה מקיימת קשרי גומלין עם מספר מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. בוגרי התכנית רשאים לפנות לכל מוסד אקדמי בארץ כל עוד זהו מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר אקדמי ישראלי. תכנית אקדמיה עובדת אך ורק עם מוסדות הדורשים שכר אוניברסיטאי. במוסדות בהם פועלת התכנית פועל איש/אשת קשר המלווים את בוגרי התכנית. התכנית תעודד לימודים במוסדות אלו.

·         בוגרי התכנית זכאים למעטפת סיוע דיפרנציאלית הנקבעת באופן אישי על ידי ועדת ההיגוי של המוסד. בוועדה יושבים נציגי המוסד ונציגי התכנית שקובעים את גובה המעטפת לפי צרכי הסטודנט.

·         מרכיבי מעטפת הסיוע הם: שכר לימוד, מעונות/נסיעות, שיעורי עזר והעשרה.

·         כל  הסטודנטים מחויבים בעשייה חברתית לאורך כל שנות התואר. תכנית אקדמיה מעודדת חונכות בפר"ח, והסטודנטים הפעילים בפר"ח זכאים למלגת קיום בנוסף על המלגה של פר"ח. הבוחרים בעשייה חברתית אחרת נדרשים לאשר זאת מול ועדת ההיגוי של התכנית.

·         בכל מוסד לימודים מתכנסת ועדת היגוי אחת לחודשיים כדי לעקוב מקרוב אחר התקדמות הסטודנטים בלימודיהם, בפעילותם החברתית ובהסתגלותם למערכת האקדמית, והיא מלוה אותם עד להשגת התואר.