שירות צבאי/לאומי

כיצד תוכנית אקדמיה פועלת במהלך השירות הצבאי/הלאומי?

העשייה החברתית שזורה לאורך התכנית כולה ומגיעה לשיא במילוי החובה האזרחית של שירות צבאי או לאומי. מי שמנועים משירות מתבקשים למצוא לעצמם מסגרת חלופית של עשייה חברתית משמעותית שתאושר על ידי הנהלת התכנית. במהלך השירות הצבאי/לאומי הקשר עם התלמידים מקבל אופי אחר:

·         כנס  שנתי ארצי לכל בוגרי התוכנית, בו נחשוף אותם לנושאים הקשורים במימוש עצמי בכלל ובתחום האקדמי בפרט.

·         מפגש שנתי מקומי בשיתוף היחידה המטפלת בחיילים בישוב. במפגש זה הדגש הוא על שימור קשר קרוב יותר- התעדכנות במצב בשירות הצבאי/הלאומי, הסבר מפורט על חלק ההמשך של התכנית ומענה על שאלות ספציפיות של הבוגרים. כמו כן הבוגרים נחשפים למערך הישובי של טיפול בחיילים.

·         קשר בטלפון, בדוא"ל ובמפגש לפי הצורך העולה מן השטח. כל הבוגרים שיוצרים קשר עם התכנית זוכים ליחס אישי ומקצועי.

בסמוך לתום השירות נערכות סדנאות לקראת שחרור בישובים השונים מטעם הרשות מקומית וביוזמתה. הסדנאות חושפות את המשתחררים לכלים העומדים לרשותם ביישובים, ויקלו על החזרה לאזרחות בדגש על עידוד לימודים אקדמיים. מתקיים קשר מקצועי בין ראש תחום לימודים אקדמיים בתכנית לבין היחידה הישובית הרלוונטית.